Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Aktualności

Kardynał Dziwisz w Orchard Lake

Życie kapłana nie jest łatwe, dlatego nasze życie musi być zakotwiczone w Chrystusie – mówił kard. Stanisław Dziwisz do kleryków przygotowujących się do kapłaństwa w Seminarium Duchownym w Orchard Lake. Jak podkreślał hierarcha, to zakotwiczenie w Jezusie jest „warunkiem sine qua non” kapłańskiej wierności i apostolskiej gorliwości.

http://serwer.idziemy.pl/kosciol/kard-dziwisz-zycie-kaplana-nie-jest-latwe-dlatego-musi-byc-zakotwiczone-w-chrystusie-