Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Aktualności

Ks. Łukasz Pałacki nowym rektorem w Krakowie

Nowy rektor...