Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Aktualności

Wielkanoc A.D. 2017

Alleluja!

Tajemnica Wielkanocnego poranka jest dla każdego Chrześcijanina żródłem radości i wesela. Oto Chrystus, Król Wieków odnosi zwycięstwo nad śmiercią i uczy nas, że Jego miłość jest większa niż grzech, cierpienie i śmierć. Daje siłę, która pozwala przezwyciężyć to, co poniża i niszczy tych, którzy Go miłują.

W imieniu wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego św. Cyryla i Metodego w Krakowie życzymy, aby uczestnictwo w zwycięstwie Jezusa, było żródłem mocy w podejmowaniu codziennych wyzwań.

Niech nadzieja płynąca ze Zmartwychwstania Chrystusa napełni wasze serce pokojem i radością, aby móc być "dobrym jak chleb", na wzór naszego Mistrza i Pana.