Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Aktualności

Wizyta Księdza Kanclerza z Orchard Lake

Ks. prał Mirosław Król Kanclerz

29 października 2018 roku naszą wspólnotę seminaryjną w Krakowie odwiedził ks. kan. Mirosław Król Kanclerz polonijnego ośrodka oraz zakładów naukowych w Orchard Lake w stanie Michigan w USA. Spotkanie bardzo wyczekiwane było wspaniałą okazją do miłej rozmowy i żywej dyskusji na temat formacji i przygotowania się do wyjazdu do seminarium w Orchard Lake oraz późniejszej pracy duszpasterskiej w Stanach Zjednoczonych.