Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Zostań księdzem w USA

Baza materiałowa

Orchard Lake [jest] jedynym ośrodkiem w USA, który jest prężny, dobrze zorganizowany i posiada trwałą bazę materialną

Czy jestem
powołany?

Dokumenty

Wobec kryzysu powołań w Stanach Zjednoczonych Seminarium Świętych Cyryla i Metodego jest otwarte na cały tamtejszy Kościół katolicki. Przez dziesiątki lat odpowiadaliśmy na potrzeby Polonii amerykańskiej. Teraz nasza działalność zyskuje nowego znaczenia, jest jeszcze bardziej nieodzowna i ma wielkie znaczenie dla przyszłości Kościoła w USA.

Jeżeli rozeznałeś w sobie powołanie do służby kapłańskiej, rozważ wsparcie naszej misji ewangelizacji. Już podczas sympozjum w 1977 r., któremu przewodniczył Ksiądz Kardynał Karol Wojtyła uznano za konieczne „nawiązanie bliższych kontaktów i współpracy z Zakładami Naukowymi w Orchard Lake, jedynym ośrodkiem w USA, który jest prężny, dobrze zorganizowany i posiada trwałą bazę materialną”. I już wtedy postulowano, iż konieczne jest wysyłanie z Polski do „Seminarium w Orchard Lake odpowiednio dobranych kleryków diecezjalnych i zakonnych po ukończonych studiach filozoficznych w tym celu, że po święceniach kapłańskich będą skierowani do pracy wśród Polonii amerykańskiej” .

Formacja do kapłaństwa

Podczas pobytu w Wyższym Seminarium św. Cyryla i Metodego w Krakowie klerycy odbywają dwuletnie studia z filozofii i rok inkulturacji, podczas którego uczą się języka angielskiego.

Przyjeżdżając do Orchard Lake klerycy kontynuują kurs nauki języka angielskiego i inkulturacji. Po zdaniu egzaminu państwowego ze znajomości języka angielskiego (TOEFL) klerycy rozpoczynają studia teologiczne. Przedmioty wykładane w seminarium ss. Cyril & Methodius Seminary Orchard Lake spełniają wszystkie stawiane wymogi przez Episkopat USA i Kongregację Watykańską. W nauczaniu podkreślana jest odpowiedzialność i wierność wobec Magisterium Kościoła.

Seminarium prowadzi program formacji kapłańskiej dla seminarzystów, który umożliwia im zdobycie Master of Divinitu (magisterium z teologii), zgodnie z Dekretem o Przygotowaniu do Kapłaństwa, Optatam Totius (1965), Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis (1985), Pastores dabo Vobis (1992) oraz Programem Formacji Kapłańskiej dla Kościoła w USA.

Formacja kandydatów do kapłaństwa musi być całościowa i obejmować wszystkie aspekty kapłańskiego życia i posługiwania, tzn. formację ludzką, duchową, intelektualną i pastoralną.

Formacja ludzka

Powołany do kapłaństwa służebnego jest „z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga” (Hbr 5,1). Od początku formacji, a także przez cały czas jej trwania, powołany powinien doskonalić się, jako człowiek, wykazując

 • zdolność nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji międzyludzkich,
 • zdolność reagowania na życiowe napięcia i problemy,
 • zaufanie, posłuszeństwo, otwartość wobec moderatorów,
 • osobistą dojrzałość do życia w celibacie,
 • samokontrolę i szacunek dla siebie,
 • rozwój powołania,
 • prostotę życia,
 • szacunek i miłość dla biednych,
 • odpowiedzialność, hojność, wdzięczność,
 • szacunek i otwartość na inne kultury.

Formacja duchowa

Formacja duchowa powinna być prowadzona tak, aby alumni nauczyli się żyć w zażyłej i nieustannej łączności z Ojcem przez Syna Jego Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.

W naszym seminarium każdy alumn ma możliwość rozeznania swojego powołania i pogłębienia swej duchowości poprzez:

 • codzienne uczestnictwo i zaangażowanie we Mszy Świętej, modlitwach i nabożeństwach,
 • codzienną adorację Najświętszego Sakramentu,
 • regularne korzystanie z kierownictwa duchowego,
 • częste przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania,
 • miesięczne dni skupienia,
 • semestralne rekolekcje,
 • codzienną lekturę duchową,
 • liturgiczne zaangażowanie.

Formacja intelektualna

„Kapłan - nauczyciel wiary powinien odznaczać się wszechstronnym i głębokim rozumieniem wiary, którą głosi. Owo zrozumienie wiary powinno dokonać się podczas formacji intelektualnej seminarzystów, która jest głęboko związana z formacją ludzką oraz duchową, stanowi wręcz ich niezbędny element”, Zasady formacji kapłańskiej w Polsce 193.

Formacja pastoralna

Kolejnym etapem formacji jest wykorzystanie wiedzy teologicznej w praktyce, w określonych formach posługi, którą kandydaci do kapłaństwa powinni podejmować stopniowo i w zgodzie z innymi obowiązkami. Formację pastoralną alumni zdobywają podczas studiów seminaryjnych w Krakowie i w Orchard Lake:

 • pomaga klerykom połączyć wszystkie inne formacje dla efektywnego głoszenia Dobrej Nowiny tym, do których są posyłani,
 • umożliwia seminarzystom odnalezienie swoich talentów,
 • rozszerza zrozumienie pracy kapłana w zróżnicowanym społeczeństwie amerykańskim (praktyki w parafiach, szpitalach, jadłodajniach dla biednych, hospicjach, więzieniach),
 • pozwala seminarzystom odnaleźć siebie i umacniać swoje powołanie,
 • pomaga klerykom zrozumieć siebie poprzez pryzmat i doświadczenie tych, do których są posyłani.