Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Hymn seminaryjny

Kalendarium

Pliki do
pobrania

“Kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli”

św. Augustyn

List
Benedykta XVI

Święty Cyrylu i Metody

1. Święci Cyrylu, Metody! Sławim Wasze dla nas trudy;
Wyście jedni z pierwszych byli, błąd pogaństwa z nas zrzucili.
Wyście nas wiary uczyli, Wyście przodków naszych chrzcili;
Wam winniśmy oświecenie, wiary świętej rozkrzewienie.

2. Coście krajów obieżeli, ileście trudów podjęli,
Gdy aż z Konstantynopola zaszliście w sławiańskie pola.
Krym, Sarmaty, Bułgaryą, Serby, Czechy, Morawią,
Obiegliście Boga głosząc, Ewangeliją obnosząc.

3. Ciało Klemensa świętego razem i z kotwicą jego
Z Chersonesu przez tyl drogi, przenieśliście w rzymskie progi.
Od Mikołaja pierwszego, Ojca wiernych najwyższego,
Zjednaliście pozwolenie na chwały Boskiej zwiększenie:

4. Aby językiem słowiańskim obrządki w kościele pańskim
Służby Boga odprawiano, czem wiecej dusz zyskiwano.
O wy wielcy pracownicy w Chrystusa Pana winnicy,
Wnieście do Boga swe modły za nas, niegdyś lud wasz podły.

5. Abyśmy tej wiary świętej, od przodków naszych przyjętej,
Aż do śmierci dochowali, zawsze w niej statecznie trwali.
Byśmy podług wiary żyli, Bogu nabożnie służyli,
Przodków naszych naśladując, w cnoty ich wiernie wstępując.