Seminarium Duchowne sw. Cyryla i Metodego w Krakowie

Historia i misja

 • 1879
 • 1885
 • 1909
 • 1927
 • 1971
 • 1992
 • 1995
 • 2003
 • Zgoda na założenie Seminarium

  W odpowiedzi na petycję Ks. Leopolda Moczygemby OFM Conv., założyciela pierwszej polskiej osady Panny Marii w Texasie (1854), 14 lipca 1879 roku Papież Leon XIII udzielił zgody na założenie polsko-amerykańskiego seminarium służącego wspólnotom emigracyjnym. Ideę założenia seminarium zrealizował ks. Józef Dąbrowski, pierwszy rektor naszego Seminarium, który otrzymał aprobatę biskupa Caspra Borgessa z Detroit na zorganizowanie programu seminaryjnego.

 • Założenie Seminarium
  Świętych Cyryla i Metodego

  Seminarium Świętych Cyryla i Metodego zostało założone w 1885 roku w Detroit, w stanie Michigan, aby przygotować kandydatów do kapłaństwa w Kościele rzymskokatolickim dla posługi polsko-amerykańskim wspólnotom emigracyjnym.

 • Orchard Lake

  Nieustannie wzrastająca liczba kandydatów i związana z tym potrzeba nowych miejsc sprawiła, że drugi rektor ks. Witold Buhaczkowski, w 1909 roku przeniósł seminarium z Detroit do miejscowości Orchard Lake.

 • Trzy szkoły

  Zreformowany w 1927 roku program zakładał istnienie trzech, niezależnych od siebie administracyjnie szkół:

  • Seminarium Świętych Cyryla i Metodego,
  • Kolegium Najświętszej Maryi Panny,
  • liceum dla młodzieży męskiej.
 • W 1971 roku Seminarium św. Cyryla i Metodego stało się członkiem Stowarzyszenia Szkół Teologicznych w USA i Kanadzie (ATS).

 • W 1992 roku Seminarium św. Cyryla i Metodego uzyskało status kandydata do ubiegania się o akredytację w tym stowarzyszeniu.

 • Po okresie dwuletniego przygotowania Seminarium otrzymało wstępną akredytację przez ATS w styczniu 1995 roku.

 • 10 maja 2003 roku Arcybiskup Leonardo Sandri, Substytut Sekretariatu Stanu w Watykanie, w liście skierowanym do Kardynała Maidy, Arcybiskupa Detroit, napisał:

  „Seminarium w Orchard Lake, jako ośrodek formacyjny kapłanów, podejmujących od wielu lat pracę duszpasterską w Stanach Zjednoczonych wśród polskich emigrantów, okazał się błogosławionym darem Bożej Opatrzności. Jako ważne centrum religijne i kulturalne spełniło ono istotną rolę w życiu Polonii amerykańskiej, przyczyniając się do integracji jej szeregów i zachowania wśród emigrantów wiary, narodowych tradycji i polskiej kultury […]. Ojciec Święty żywo interesuje się pastoralną posługą ośrodka w Orchard Lake wobec Polonii Amerykańskiej. Modli się, aby nie zabrakło tych, którzy będą pielęgnować duchową spuściznę Ojców w kręgach współczesnej polskiej emigracji."

Moderatorzy

“Papież potrzebuje Orchard Lake!”

Jan Paweł II

Patroni
i święci

Dom w USA

Misja

Misją Seminarium Świętych Cyryla i Metodego jest odpowiadanie na potrzeby duchowe Polonii amerykańskiej oraz służba Kościołowi Katolickiemu w Stanach Zjednoczonych.

[Seminarium św. Cyryla i Metodego] wyrosło z autentycznej miłości do Kościoła i przywiązania do polskości. Mówiąc językiem soborowym, starało się odczytać znaki czasu i wychodzić naprzeciw potrzebom Polonii […]. Upowszechnia kulturę polską, w tym liturgię w języku polskim i przyczyna się do podtrzymania świadomości polskiego pochodzenia wśród wielkich rzesz Amerykanów

Jan Paweł II

Nasze Seminarium inspirowane jest życiem świętych Cyryla i Metodego, którzy będąc symbolem jedności między Kościołami Wschodu i Zachodu, patronują w przygotowaniu kleryków z Polski do pracy misyjnej w USA.

Ogromny duchowy wpływ na naszą codzienną pracę ma również święty Jan Paweł II, który troszczył się o Kościół i zachęcał kościoły lokalne, aby wspierały się w misji ewangelizacji świata, dzieląc się przede wszystkim kapłanami. Tuż po inauguracji pontyfikatu w 1978 roku powiedział podczas audiencji: „Papież potrzebuje Orchard Lake!". Jego encyklika Redemptoris Missio stała się naszym drogowskazem.